Yellow Duck

J-Testy – Program na periodické zkoušení zaměstnanců

Paragraf

Dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce, § 103, odstavce 2, je „zaměstnavatel povinnen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Program J-Testy pomůže vaší společnosti tuto soustavnou kontrolní povinnost dodržet a navíc evidovat. Program umožňuje definovat sady ověřujících testů, které pak zaměstnanci firmy pravidelně podstupují a tím prokazují znalosti dané problematiky. O všech zkouškách se ukládají záznamy, taktéž lze tisknout protokoly o zkoušce nebo je exportovat do několika datových formátů včetně PDF, HTML a Excel.

Stručný popis produktu

Testy probíhají formou výběru množiny správných odpovědí ze všech dostupných odpovědí. Každý test je sestaven individuálně na základě definice tzv. testového profilu. Definice testového profilu předepisuje, z jakých okruhů otázek a v jakém poměru se budou testové otázky čerpat. Definice též určuje některé další vlastnosti testu, například minimální nutnou hranici pro úspěšné absolvování.

Tzv. okruhy otázek jsou množiny testových otázek, které se vztahují ke společnému tématu. Kombinací okruhů otázek vznikají testové profily, podle kterých se sestavují a spouští testy. V každém testovém profilu může být zastoupen různý počet různých okruhů otázek. Každý testový profil též předepisuje, jaké množství otázek se má z příslušných okruhů otázek vybrat. Vzájemné pořadí otázek i pořadí odpovědí v rámci jedné otázky jsou při každém sestavení testu nahodile promíchány. Čas na zodpovězení otázky může být omezen.

Hlavní rysy programu:

 • Platformová přenositelnost. Program je provozovatelný na jakékoliv platformě, pro kterou je k dispozici Java Runtime Environment (JRE) verze 7 nebo vyšší.
 • Protokoly o zkoušce je možno vytisknout nebo exportovat do formátů PDF, HTML a Microsoft Excel.
 • Architektura Klient/Server umožňuje simultánní přístup množství uživatelů ke sdíleným datům v jednom okamžiku z jakéhokoliv místa.
 • Není potřeba žádný databázový ani webový server, server J-Testy data spravuje sám a ukládá je do svého datového skladu.
 • Snadná instalace do MS Windows z instalčního balíčku MSI. Instalce do ostatních operačních systémů z balíčků ZIP.
 • Intuitivní grafické uživatelské prostředí, konzistentní napříč všemi platformami.
 • Jednoduché sdílení dat na základě pověření vlastníků dat jiným uživatelům redukuje úsilí nutné k sestavovaní testů na nezbytné minimum. Lze navíc použít funkce exportu a importu, které umožňují přenos dat mezi jednotlivými systémy J-Testy.

Jak program získat?

Disketa

Pokud máte zájem o pořízení programu, kontaktujte prosím výrobce programu na telefonu +420 723 914 123 anebo emailem na adrese jtesty [@] kacer [.] biz. (V adrese prosím nahraďte znaky [@] a [.] normálním zavináčem a tečkou, jak jste zvyklí z emailové komunikace.) Pokud nebude program vyhovovat přesně potřebám vaší společnosti, je možné provedení úprav na zakázku.

Ceník

Popis Cena
Základní licence
Licence opravňuje kupující organizaci k instalaci produktu na libovolné množství počítačů ve vlastnictví organizace. Základní licence podporuje 50 registrovaných uživatelů (pracovníků skládajících zkoušku). Do tohoto limitu se nezapočítávají uživatelé pro správu testů.
5.000 Kč
Navýšení počtu uživatelů o 50
Cena za každých dalších 50 uživatelů nad rámec základní licence.
1.000 Kč

Potřebujete oficiální cenovou nabídku pro vaši organizaci? Kontaktujte nás emailem na adrese jtesty [@] kacer [.] biz. (V adrese prosím nahraďte znaky [@] a [.] normálním zavináčem a tečkou, jak jste zvyklí z emailové komunikace.) Obratem obdržíte dokument ve formátu PDF s oficiální nabídkou.

Uživatelská dokumetace

Uživatelská dokumentace je k dispozici ve formě šesti prezentací. Mezi prezentacemi se přesunete odkazy Předchozí a Další. Každou prezentaci můžete otevřít na celou obrazovku tlačítkem se čtyřmi šipkami vpravo dole, uložit ji k sobě do počítače (tlačítko Save) anebo ji sdílet na sociálních sítích (tlačítko Share).

Podpora uživatelům

Uživatelé se zakoupenou licencí mají nárok na podporu prostřednictvím emailu a telefonu. Emailová adresa a telefonní číslo jsou uživatelům oznámeny při zakoupení licence.

Ostatní uživatelé mohou klást dotazy prostřednictvím diskusního fóra J-Testy. Diskusní fórum je hostováno na platformě Google Groups. Pro čtení příspěvků není třeba být přihlášen. Pro zadávání příspěvků je třeba být přihlášen s platnou emailovou adresou. Příspěvky můžete vkládat buď přímo na této stránce, přes webové rozhraní Google Groups anebo emailem na adresu j-testy@googlegroups.com.

Požadavky na hardware a software

Požadavky na hardware i software jsou tak nízké, že je splňuje prakticky každý dnes používaný počítač.

 • Paměť RAM: Doporučeno 256 MB anebo více
 • Místo na pevném disku:
  • Pro JRE během instalace: 110 MB
  • Pro JRE po skončení instalace: 70 MB
  • Pro program J-Testy: 10 MB
  • Pro datový soubor serveru: Záleží na množství uložených dat.
 • Rozlišení obrazovky:
  • Minimum: 1024×768 bodů
  • Doporučeno: 1280×1024 bodů a více
 • Klávesnice, myš, doporučena tiskárna pro tisk protokolů
 • Připojení síťovou kartou
 • Operační systém: Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/NT/Me/98, Linux, Solaris, OS/2 a eComStation, *BSD, Mac OS X nebo i jiný
 • Java Runtime Environment: Java SE 7 nebo novější.

Doplňkový software

K programu lze zdarma stáhnout konvertor TOT2TXT, který převádí soubory TOT do čistého textu. Formát TOT je používán programy Testy 1 pro DOS a WinTesty 2.x pro Windows 3.1, která byly předchůdcem programu J-Testy. Více o TOT2TXT »

Copyright © 2015 Jaroslav Kačer. All rights reserved.
This page was last updated on $Date: 2015-01-02 23:43:36 +0100 (pá, 02 I 2015) $.